عضویت

"بسمه تعالی"

 

شرایط عضویت در شبکه ملی ایثارگران

 

   شبکه ملی ایثارگران با مجوز از وزارت کشور و ثبت شرکت ها (به شماره ثبت 47606) با هدف هم افزایی انجمن های ایثارگری در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، پیگیری مطالبات به حق و قانونی ایثارگران، ایفای نقش نظارتی در پیاده شدن صحیح قوانین و مصوبات مربوطه و ارائه راهکار به مسئولین قانون گذار و اجرایی کشور برای رفع مشکلات ایثارگران فعالیت می نماید و بر اساس قانون تنها شبکه رسمی ملی و نماینده قانونی ایثارگران کشور می باشد که ابتدا از هفت انجمن رسمی و کشوری تشکیل و حسب قانون سایر انجمن های ایثارگری دارای مجوز نیز می توانند به عضویت این شبکه درآیند.

 

     بر اساس ماده 11 اساسنامه شبکه: هر سازمان مردم نهاد که با محدوده فعالیت استانی و یا کشوری ثبت و مجوز فعالیت داشته و موضوع فعالیت و اهداف آن مرتبط با موضوع فعالیت این شبکه (جامعه ایثارگری کشور) باشد و همچنین چشم انداز، ماموریت و ارزشهای آن با اساسنامه شبکه مطابقت داشته باشد می تواند به عضویت این شبکه درآید.

 

   مدارک و شرایط لازم برای عضویت در شبکه ملی ایثارگران :

  • پروانه فعالیت  

  • آگهی ثبت تأسیس

  • آگهی آخرین تغییرات

  • تصویب شورای مرکزی شبکه ملی ایثارگران

تشکل های متقاضی می توانند تصویر مدارک فوق را همراه درخواست کتبی (که شماره تماس و آدرس در آن قید شده باشد) به پست الکترونکی زیر ارسال فرمایند