درباره ما

" بسم الله الرحمن الرحیم"

 

   برابر ماده4 آیین‌نامه تشکل‌هایی مردم نهاد (مصوب هیأت وزیران)، تشکل های که موضوع فعالیت آنان مشترک باشد- حداقل 5 تشکل باشند- حداقل دوسال سابقه فعالیت داشته باشند- دارای مجوز رسمی از وزارت کشور باشند، می‌توانند یک شبکه تشکیل دهند.

 

  بر همین اساس هفت تشکل رسمی و کشوری قشرهای مختلف ایثارگری(خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان) شبکه شورای مرکزی انجمن‌های شاهد و ایثارگر کشور(شبکه ملی ایثارگران) را تشکیل و با کسب مجوزهای قانونی از وزارت کشور و ثبت شرکت ها توانستند فعالیت خود را  بعنوان نماینده قانونی و تنها شبکه ملی و رسمی ایثارگران کشور آغاز کنند.

تشکل های تشکیل دهنده شبکه ملی ایثارگران

1- انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان

2- انجمن خانه نور ایرانیان بصیر (جانبازان نابینا)

3- انجمن راست قامتان جانباز (جانبازان قطع عضو)

4- جمعیت آزادگان دفاع مقدس

5- جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمت گذار

6- انجمن آیه های ایثار و تلاش (همسران شهدا و جانبازان)

7- انجمن ریه های خسته (جانبازان شیمیایی)

 

برابر قانون این شبکه دارای یک شورای مرکزی 21 نفره و هیات مدیره 5نفره می باشد و اهداف زیر را دنبال می کند:

  • ترویج علمی و عملی فرهنگ ایثار و شهادت در سطح ملی و فراملی
  • تلاش برای توانمند سازی و ارتقاء جایگاه اجتماعی ایثارگران
  • شناسایی و تربیت مدیر از میان استعدادهای برتر و نخبگان ایثارگر برای اداره کشور
  • دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی و ترویج ارزش های انقلاب اسلامی
  • شناسایی و تلاش برای رفع مشکلات ایثارگران کشور اعم از اقتصادی،رفاهی، بهداشتی، درمانی، اشتغال، تحصیل،، مسکن، گردشگری، حقوقی، آسایشگاهی و....
  • ارائه راهکارهای علمی و عملی به مسئولین قانون گذار و اجرایی کشور و همه دستگاه های ذیربط برای رفع مشکلات ایثارگران کشور

 

  آگهی تاسیس شبکه شورای مرکزی انجمن‌های شاهد و ایثارگر کشور موسوم به" شبکه ملی ایثارگران" به شماره ثبت 47606 و شماره شناسه ملی 14008442908 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است .