درباره ما

" بسم الله الرحمن الرحیم"

 

   برابر ماده4 آیین‌نامه تشکل‌هایی مردم نهاد (مصوب هیأت وزیران)، تشکل های که موضوع فعالیت آنان مشترک باشد- حداقل 5 تشکل باشند- حداقل دوسال سابقه فعالیت داشته باشند- دارای مجوز رسمی از وزارت کشور باشند، می‌توانند یک شبکه تشکیل دهند.

 

  بر همین اساس هشت تشکل رسمی و کشوری قشرهای مختلف ایثارگری(خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان) شبکه شورای مرکزی انجمن‌های شاهد و ایثارگر کشور(شبکه ملی ایثارگران) را تشکیل و با کسب مجوزهای قانونی از وزارت کشور و ثبت شرکت ها توانستند فعالیت خود را  بعنوان نماینده قانونی و تنها شبکه ملی و رسمی ایثارگران کشور آغاز کنند.

تشکل های تشکیل دهنده شبکه ملی ایثارگران

1- انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان

2- انجمن خانه نور ایرانیان بصیر (جانبازان نابینا)

3- انجمن راست قامتان جانباز (جانبازان قطع عضو)

4- جمعیت آزادگان دفاع مقدس

5- جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمت گذار

6- انجمن آیه های ایثار و تلاش (همسران شهدا و جانبازان)

7- انجمن ریه های خسته (جانبازان شیمیایی)

8- انجمن کانادین ایران 

 

برابر قانون این شبکه دارای یک شورای مرکزی 21 نفره و هیات مدیره 5نفره می باشد و اهداف زیر را دنبال می کند:

  • ترویج علمی و عملی فرهنگ ایثار و شهادت در سطح ملی و فراملی
  • تلاش برای توانمند سازی و ارتقاء جایگاه اجتماعی ایثارگران
  • شناسایی و تربیت مدیر از میان استعدادهای برتر و نخبگان ایثارگر برای اداره کشور
  • دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی و ترویج ارزش های انقلاب اسلامی
  • شناسایی و تلاش برای رفع مشکلات ایثارگران کشور اعم از اقتصادی،رفاهی، بهداشتی، درمانی، اشتغال، تحصیل،، مسکن، گردشگری، حقوقی، آسایشگاهی و....
  • ارائه راهکارهای علمی و عملی به مسئولین قانون گذار و اجرایی کشور و همه دستگاه های ذیربط برای رفع مشکلات ایثارگران کشور

 

  آگهی تاسیس شبکه شورای مرکزی انجمن‌های شاهد و ایثارگر کشور موسوم به" شبکه ملی ایثارگران" به شماره ثبت 47606 و شماره شناسه ملی 14008442908 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است .

*******************************

************************

*******************

 

اساسنامه

فصل اول
ماده 1 نام شبکه:
نام شبکه " شورای مرکزی انجمن های شاهد و ایثارگر کشور " است که در این اساسنامه به اختصار "شبکه" نامیده میشود.
ماده 2 محل ثبت :
 " شبکه " در شهر تهران ثبت شده است.
ماده 3 موضوع فعالیت:
موضوع فعالیت شبکه در حوزه امور صنفی، فرهنگی و اجتماعی است که با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.
تبصره: شبکه دارای ماهیت غیر دولتی بوده و تمامی فعالیتهای شبکه غیر سیاسی و غیر تجاری و غیرانتفاعی است.
ماده 4 محدوده فعالیت:
 محدودیت فعالیت شبکه در سطح کشوری و بین المللی است.
ماده 5 مدت فعالیت:
شبکه از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود تشکیل میشود.
ماده 6 دارایی:
دارایی اولیه شبکه اعم از منقول و غیر منقول مبلغ یک میلیون تومان میباشد که توسط هیات موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار شبکه قرار گرفته است. کلیه موسسین اقرار نموده اند حق برداشت یا مطالبه دارایی شبکه را ندارند. اعضاء، مدیران، مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل
کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی به شبکه را ندارند و بعد از انحلال دارایی شبکه به سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور واگذار می گردد.
 ماده 7 هیات موسس :
هیات موسس شبکه متشکل از 10 نفر نفر بشرح زیر است:
1- حسین اسرافیلی
2- داوود حیدری
3- امیر عقیقی
4- حمید جعفری
5- حمید رضایی
6- حسن ابوطالبی
7- منصور ع نم نم
8- عبدالرحیم فرخ سهراب
9- اکبر بهرامی
10- ناصر قاسمی
اعضاء هیات موسس پس از انجام وظایف ذیل به عنوان 10 عضو دائمی شورای مرکزی شبکه خواهند بود و به همراه 11 عضو غیر دائم که توسط انتخابات مجمع عمومی انتخاب خواهند شد در طول فعالیت شبکه، مسئولیت سیاستگذاری کلان و نظارت عالی بر فعالیت های شبکه را به عهده خواهد داشت.
- تهیه و تصویب اساسنامه اولین و ثبت در اداره ثبت شرکتها
- تشکیل و اداره جلسه مجمع عمومی موسس به منظور انتخاب اعضاء مجمع نمایندگان و بازرسان
- انجام سایر وظایفی که در این اساسنامه و قوانین جاری برای هیات موسس مقرر گردیده است
تبصره: جلسات هیات موسس با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
ماده 8 تعاریف:
- منظور از شبکه در این اساسنامه ، شبکه تشکیل شده از سازمانهای مردم نهاد و داوطلبانه فعال در حوزه صنفی، فرهنگی و اجتماعی ایثارگران کشور است.
- منظور از سازمان مردم نهاد در این اساسنامه ، سازمان غیردولتی، غیر سیاسی ، با ماهیت غیر تجاری و غیرانتفاعی است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.
ماده 9 اهداف:
شبکه برای تحقق اهداف زیر تاسیس گردیده است:
- ترویج علمی و عملی فرهنگ ایثار و شهادت در سطح ملی و فراملی.
- تلاش برای توانمند سازی و ارتقاء جایگاه اجتماعی ایثارگران.
- شناسایی و تربیت مدیر از میان استعدادهای برتر و نخبگان ایثارگر برای اداره کشور.
- دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی و ترویج ارزشهای انقلاب و امام خمینی (ره)5 - شناسایی و تلاش برای رفع مشکل ایثارگران کشور اعم از اقتصادی، رفاهی، بهداشتی، درمانی، اشتغال، تحصیل، فرهنگی، مسکن، گردشگری، حقوقی، آسایشگاهی و....
 - ارائه راهکارهای علمی و عملی به مسئولین قانون گذار و اجرایی کشور و همه دستگاه های ذیربط برای رفع مشکلات ایثارگران کشور.
 - تلاش برای ایجاد ارتباط موثر با سایر تشکلهای مقاومت اسلامی در منطقه و جهان در راستای صدور انقلاب اسلامی .
ماده 10روش اجراء :
 شبکه وظایف ذیل را بر عهده دارد:
شورا با توجه به ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری تشکلهای عضو بنا دارد تا در یک حرکت منسجم و منطقی نیازها و مشکلات جامعه ایثارگری کشور اعم از قوانین و لوایح و حوزه اجرایی را احصاء نموده و در مسیر اهداف ،که مهمترین آنها رفع مشکلات ایثارگران کشور می باشد قدم بردارد. در این خصوص شورا با بهره مندی از شبکه بزرگ اجتماعی خود که توسط تشکلهای عضو شکل گرفته آمادگی آن را خواهد داشت تا به صورت مشورتی و اجرایی کمک حال مسئولان کشور در مسیر اهداف خود باشد.
فصل دوم: عضویت در شبکه
ماده 11 عضویت:
هر سازمان مردم نهاد که با محدوده فعالیت استانی و یا کشوری ثبت و اخذ مجوز فعالیت داشته باشد و موضوع فعالیت و اهداف آن در ارتباط با موضوع فعالیت شبکه باشد و چشم انداز، ماموریت و ارزشهای آن با اساسنامه حاضر مطابقت داشته باشد می تواند به عضویت شبکه درآید. درخواست عضویت به دفتر مرکزی
شبکه ارائه می شود و در صورت داشتن شرایط ذیل، عضویت پذیرفته خواهد شد.
مدارک و شرایط لازم جهت عضویت:
1 - پروانه فعالیت
2 - آگهی ثبت تأسیس
3 - آگهی آخرین تغییرات
4 - مرتبط بودن اهداف اساسنامه با اهداف اساسنامه شبکه
5 - تصویب شورای مرکزی
تبصره 1 : منظور از عضو پیوسته در این اساسنامه اعضاء وقت هیات مدیره سازمان مردم نهاد عضو شورا هستند که به صورت رسمی و کتبا به شورا معرفی شده باشند. عضو پیوسته دارای حق رای و حق نامزدی هیأت مدیره و بازرس می باشد و حق عضویت پرداخت می کند.
تبصره 2 : منظور از عضو وابسته در این اساسنامه سازمان مردم نهادی است که درخواست عضویت در شبکه را ارائه کرده است ولی هنوز شرایط لازم را برای عضویت ندارند و یا در حال تطبیق اساسنامه هستند.
تبصره 3 : عضو افتخاری، عضو افتخاری میتواند به اشخاص حقیقی یا حقوقی که خدمات برجستهای برای شبکه انجام دادهاند اهداء شود. اهدای عنوان عضویت افتخاری فقط از سوی شورای مرکزی و با رای موافق اکثریت حاضر در جلسه امکانپذیر است. (اعضای افتخاری در جلسات مجمع عمومی حق رای نخواهند داشت)
حقوق و وظایف اعضاء
1 - هر عضو پیوسته در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده یک حق رای دارد.
2 - هر عضو پیوسته میتواند برای عضویت در هیات مدیره کاندیدا شود.
3 - هر عضو پیوسته حق دارد در خصوص تمام مسائلی که در جلسات مجمع عمومی به رای گذاشته می شود رای دهد.
4 - هر عضو پیوسته میتواند در تعیین برنامه های کاری شبکه مشارکت کند.
5 - هر عضو پیوسته بایستی گزارش عملکرد سالانه خود را در خصوص فعالیتهای مربوط به شبکه را به هیات مدیره شبکه ارائه کند.
6 - هر عضو وابسته میتواند بدون حق رای و بدون حق کاندیدا توری در جلسات مجمع عمومی حضور داشته باشد.
7 - همه اعضای پیوسته حق دارند که از طریق برقراری ارتباط با شورای مرکزی و هیات مدیره و درخواست طرح موارد مورد نظرشان در مجمع عمومی در فرایند مدیریت شبکه مشارکت کنند و در خصوص مسائل مرتبط با منافع عمومی اعضا پیشنهادهای خود را مطرح کنند.
8 - همه اعضا پیوسته حق دارند که از فعالیتهای شبکه مطلع شوند.
9 - همه اعضا پیوسته اختیار دارند که به عضویت خود در شبکه خاتمه دهند.
10 - اعضا موظف هستند حق عضویت تعیین شده از سوی مجمع عمومی را به صورت سالانه پرداخت کنند.
11 - همه اعضای شبکه می توانند نظرات خود را در مورد حسن اجرای مواد مندرج در این اساسنامه به صورت کتبی به مجمع عمومی ارائه کنند.
12 - هیچ عضوی حق ندارد که از هویت و نام شبکه به شکلی که با اساسنامه یا مقررات قانونی مغایر باشد و یا برای تامین منافع شخصی خود استفاده کند.
حق عضویت:
1 - پس اعلام پذیرش عضویت پیوسته، اعضا موظف هستند حق عضویت سالانه خود را که توسط مجمع عمومی تعیین می شود پرداخت کنند.
2 - نحوه پرداخت حق عضویت در اولین نشست عمومی شبکه تعیین خواهد شد. هر گونه تغییر در تصمیمات اتخاذ شده در این خصوص نیازمند مصوبه مجمع عمومی خواهد بود.
خاتمه عضویت:
1 - عدم پایبندی به اصول و مفاد اساسنامه حاضر و یا هرگونه سوءاستفاده از شبکه که مصداق یکی از موارد ذیل میباشد منجر به تعلیق عضویت هر یک از اعضا در شبکه خواهد شد:
1 . تخطی از مفاد اساسنامه و از بین رفتن شرایط عضویت.
2 . خودداری سازماندهی شده از مشارکت در فعالیتهای شبکه .
3 . درخواست تعلیق هر عضو باید به امضاء حداقل پنج عضو پیوسته شبکه رسیده باشد و جهت اتخاد تصمیم به اولین شورای مرکزی شبکه ارائه شود.
2 - درخواست تعلیق باید با ارائه مستندات کافی مربوط به مواد تخلف عضو مورد نظر باشد و کلیه مستندات در زمان درخواست به ضمیمه باشد.
3 - درخواستهای مربوط به تعلیق اعضا در شورای مرکزی با حضور عضو ذیربط بررسی میشود و با رای حداقل دو سوم اعضای حاضر در جلسه تصویب میشود.
فصل سوم: ساختار و ارکان شبکه
ماده 12 ارکان شبکه عبارتند از :
 1- مجمع عمومی
 2 _ شورای مرکزی
 3- هیات مدیره
4- بازرس
ماده 13مجمع عمومی :
مجمع عمومی متشکل از شورای مرکزی و اعضاء هیات مدیره سازمانهای عضو شبکه اعضای پیوسته می باشد.
نمایندگان اعضای پیوسته بایستی به صورت کتبی از طرف سازمان مردم نهاد ذیربط معرفی شده باشند.
شورا ی مرکزی توسط مجمع عمومی انتخاب خواهند شد که شامل 21 نفر می باشند 10 عضو دائم هیات موسس و 11 عضو غیر دائم انتخابی توسط مجمع عمومی که وظیفه انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسین را خواهند داشت و در مسیر فعالیت شبکه مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر عملکرد هیات مدیره را بر عهده خواهند داشت.
داوطلبین عضویت در مجمع نمایندگان و بازرسان و هیات مدیره و شعبات آن در استانها باید شرایط ذیل را دارا باشند:
- اعتقاد و التزام عملی به اسلام، اصل ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران )اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از شمول این شرط مستثنی هستند لکن می بایست در اعتقادات خود ثابت العقیده باشند.
- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- حداقل 18 سال سن.-
- عدم سوء پیشینه کیفری.
- داشتن حسن شهرت .
- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و یا معادل آن در حوزه های علمیه.
- نداشتن مسئولیت در وزارت کشور و واحدهای تابعه آنها به هنگام اعلام داوطلبی.
- پذیرش اساسنامه شبکه و پایبندی به رعایت مفاد آن.
- داشتن سابقه ایثارگری (منظور تعریف واژه ایثارگر مصوب قوانین مجلس شورای اسلامی)
- عدم داشتن منع قانونی برای فعالیت های اجتماعی و فرهنگی. -
ماده 14 تشکیل مجمع عمومی عادی:
- مجمع عمومی عادی حداقل هر سال یکبار در تیر ماه به دعوت هیات مدیره تشکیل میشود.
- دعوتنامه حضور در مجمع عمومی عادی با ذکر تاریخ، زمان و محل دقیق تشکیل جلسه بایستی حداقل سی روز کاری قبل از تاریخ تشکیل جلسه برای همه اعضا ارسال شود دستور جلسه و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به مجمع عمومی شبکه بایستی به همراه دعوتنامه مجمع عمومی عادی برای اعضا ارسال شود.
- حد نصاب برای رسمیت جلسات مجمع عمومی عادی، حضور نصف بعلاوه یک اعضای دارای حق رای است و جهت تصویب هر موضوعی رای موافق نصف بعلاوه یک اعضا حاضر در جلسه ضرورت دارد.
هر گاه در نخستین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد و یا کلیه موارد طرح شده در دستور جلسه در چارچوب زمانی تعیین شده مطرح نشد هیات مدیره بایستی با توافق اعضای حاضر در جلسه، زمان دیگری را برای مجمع عمومی تعیین کند.
- هیات مدیره می تواند زمان و مکان مناسب جهت برگزاری مجمع عمومی در تهران یا یکی از شهرستانها را تعیین نماید و در آگهی دعوت درج کند.
ماده 15وظایف مجمع عمومی عادی:
- انتخاب اعضای غیر دائم شورای مرکزی
- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس ها
- تصویب ترازنامه و بودجه شبکه
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها
-عزل اعضای غیر دائم شورای مرکزی
- تعیین حق عضویت
- تصویب انتشار نشریه.
- پذیرش و عزل عضو پیوسته. -
ماده 16مقررات:
روال و مقررات برای برگزاری جلسه مجمع عمومی به قرار زیر است:
 - مجامع عمومی توسط هیات رئیسهای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره میشوند.
تبصره 1 : اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای شورای مرکزی و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.
تبصره 2 : رئیس شورای مرکزی، رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره در دستور جلسه باشد.
تبصره 3 : مجامع عمومی عادی، عادی فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار میشود.
 - نماینده یا نمایندگان هر یک از اعضای پیوسته حاضر در مجمع تنها یک حق رای دارند. هیچ عضوی تحت هیچ شرایطی بیش از یک حق رای نخواهد داشت.
 - رای گیری برای انتخاب اعضای هیات مدیره به صورت علنی و کتبی انجام میشود.
- تصمیمات مجامع عمومی با رای اکثریت اعضای دارای حق رای حاضر در جلسه اتخاذ میشود، تصمیمات مرتبط با اعمال تغییرات در اساسنامه باید به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه برسد.
- روند برگزاری مجامع عمومی بر اساس مفاد این اساسنامه و مقررات مرجع صدور پروانه فعالیت انجام خواهد شد.
ماده 17مجمع عمومی فوق العاده:
مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
- با در خواست اکثریت اعضاء شورای مرکزی.
 - با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس.
- با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتیکه هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.
تبصره 1 : اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضا که حق رأی دارند تشکیل میگردد.
تبصره 2 : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 18 وظایف مجمع عمومی فوق العاده:
- تصویب تغییرات اساسنامه
 - تغییر در میزان سرمایه
ماده 19 شورای مرکزی:
به دلیل حساسیت همچنین تخصصی بودن موضوع ایثارگران در کشور و لزوم حرکت شبکه عظیم ایثارگران در خط آرمانها و ارزشهای اصیل انقلاب اسلامی و منویات مقام معظم رهبری و جلوگیری از هرگونه انحراف در این مسیر مهم، حیاتی و ارزشمند شورای مرکزی در این شبکه از میان نخبگان انقلابی و دلسوز ایثارگر توسط مجمع عمومی انتخاب خواهند شد تا هیات مدیره ای تخصصی و انقلابی را برای اداره شبکه برگزیند. در همین راستا و اهمیت موضوع 10 نفر از 21 نفر عضو شورای مرکزی از میان 5 تشکل ملی ابتدایی تشکیل دهنده شبکه (هیات موسس) که سالها تجربه فعالیت در این زمینه را دارند و از ایثارگران شاخص میباشند به عنوان عضو
دائم این شورا خواهند بود و 11 نفر دیگر از میان اعضاء مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.
وظایف شورای مرکزی:
- تعیین سیاستهای کلی و راهبردی شبکه همچنین برنامه های اجرایی و ابلاغ آن به هیات مدیره.
 - نظارت عالی بر حسن انجام اساسنامه و اهداف اجرایی شبکه.
 - نظارت عالی بر حسن انجام وظیفه هیات مدیره شبکه.
 - تصمیم به انحلال و یا رد انحلال و ادغام شبکه.
- تصویب عضویت سازمانهای مردم نهاد متقضی عضویت در شبکه.
- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره.
 - انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسین.
 - عزل مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره.
تبصره 1 : اعضاء دائم شورای مرکزی از داشتن عضویت در هیات مدیره یکی از سازمانهای مردم نهاد عضو شبکه معاف می باشند و میتوانند هم زمان کاندیدای عضویت در هیات مدیره شبکه نیز باشند.
تبصره 2 : در صورت شهادت، فوت و یا انصراف هر یک از اعضای دائم شورای مرکزی نفر جایگزین از میان اعضای هیات مدیره 5 تشکل ملی ابتدایی تشکیل دهنده شبکه و با رای حداکثری اعضاء شورای مرکزی انتخاب خواهد شد.
ماده 20 هیات مدیره شبکه:
 - شبکه دارای هیات مدیره مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود که هر دو سال توسط شورای مرکزی انتخاب میشوند.
- سمت اعضای هیات مدیره شامل رئیس، نایب رئیس ، خزانه دار و 2 نفر عضو اصلی می باشد که توسط اعضای هیات مدیره تعیین می شود.
تبصره 1 : جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه نصف بعلاوه یک نفر آرا حاضرین معتبر خواهد بود.
تبصره 2 : شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 3 جلسه متوالی یا 6 جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره 3 : دعوت از اعضای هیات مدیره به صورت هفتگی و با دعوت پیامکی مدیر عامل انجام خواهد شد
 - هیات مدیره میتواند از بین خود یا اعضاء شورای مرکزی یک نفر را به مدیریت عاملی شبکه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را تعیین کند . مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض میشود، نماینده شبکه محسوب شده و از طرف شبکه حق امضا دارد.
تبصره 4 : مدیرعامل برای مدت حداکثر 2 سال انتخاب خواهد شد.
تبصره 5 : انتخاب مجدد مدیرعامل پس از اتمام دوره مسئولیت، بلامانع است.
ماده 21 شرح وظایف و اختیارات هیات مدیره:
هیات مدیره در شبکه مسئولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی را داشته و هرگونه تصمیم چه در مسائل اجرایی و حوزه سیاست گذاری را باید با کسب تائید از شورای مرکزی انجام دهد و در واقع مجری موضوعات شورای مرکزی میباشد.
 - مدیریت و انجام کلیه امور جاری شبکه.
 - ایفای نقش شخصیت حقوقی به نمایندگی از شبکه.
 - برگزاری مجامع عمومی شبکه در زمانهای تعیین شده و ارائه گزارش به اعضا.
- اقدام به هرگونه معامله خرید و فروش، رهن و اجاره اموال منقول و غیر منقول هر گاه در جهت نیل به اهداف شبکه ضروری تشخیص داده شود.
- افتتاح یا بستن حساب های بانکی به نام شبکه و رسیدگی به حساب های شبکه، پرداخت دیون و وصول مطالبات شبکه.
 - استخدام و خاتمه خدمت منابع انسانی موظف، داوطلب، مشاور به صورت تمام وقت و یا پاره وقت.
- انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و قانونی در محاکم و مراجع قانونی له علیه شبکه.
¬ تلاش برای کسب مقام مشورتی از نهادهای معتبر ملی، منطقه
- هیات مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل ماهی دوبار تشکیل خواهد داد، بنا به ضرورت با دعوت پیامکی رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.
تبصره 1 : نحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آیین نامه داخلی است که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید.
- تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر شبکه معتبر خواهد بود.
تبصره 2 : مکاتبات شبکه با امضای مدیرعامل و مهر شبکه انجام می شود. کلیه مکاتبات باید در سربرگ شبکه تنظیم شود.
تبصره 3 : رئیس هیات مدیره می تواند در سربرگ شبکه، در چهارچوب وظایف محوله اساسنامه، مکاتبه نماید.
- در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد کرد.
- هیات مدیره و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی شورای مرکزی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود و می بایست با قید فوریت در خصوص برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب مدیران اقدام نمایند.
ماده 22 اسناد:
تمامی اسناد و مدارک شبکه اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیات مدیره باید برای بررسی در دسترسی کارشناسان وزارت کشور و بازرس یا بازرسان شبکه قرار گیرد.
ماده 23 اعضای هیات مدیره:
اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامهای که به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید مشخص می نماید .
تبصره 1 : هیأت مدیره موظف است پس از تعیین سمت ها، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا شورای مرکزی
یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند .
تبصره 2 : مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضای شورای مرکزی.
تبصره 3 : هیات مدیره در هر موقع می تواند با تائید شورای مرکزی افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند .
تبصره 4 : هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمت های دیگری برای سایر اعضا هیات مدیره تعریف نماید .
ماده  24
 اعضای هیأت مدیره یک دوره 2 ساله از سوی شورای مرکزی انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنها با تصویب و تائید شورای مرکزی برای دوره های بعدی بلامانع است ماده 25
مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شبکه است و در حدود اختیاراتی که از طرف شورای مرکزی ،هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده محسوب شده و از طرف شبکه حق امضاء دارد .
 تبصره 1 : عزل مدیرعامل از اختیارات شورای مرکزی میباشد که باید مستند و مدلل باشد .
تبصره 2 : دوره تصدی مدیر عامل از مدت مسؤولیت هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود و لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد. مدیر عامل در صورت انقضا مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را انجام دهد .
ماده 26
مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی، شورای مرکزی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد:
- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی
- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره
- نگهداری دارایی ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر شبکه
- اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد
- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای شبکه به هیأت مدیره جهت ارائه به شورای مرکزی
-  تهیه پیش نویس ترازنامه ، بودجه ، و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی
- تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره
- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی
- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره
- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.
تبصره : در صورت عزل مدیر عامل از سوی شورای مرکزی، مدیر عامل موظف است بلافاصله کلیه اسناد و مدارک ، سربرگ و مهر شبکه را به هیات مدیره شبکه تحویل نموده و مراتب صورتجلسه شود .
ماده 27
حقوق و مزایای مدیرعامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می شود
ماده 28
بازرس یا بازرسان
شواری مرکزی شبکه 2 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر را به عنوان علی البدل برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده 29
وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:
- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و شورای مرکزی
- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی و شورای مرکزی
 - گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به شورای مرکزی
 - اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند
- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.
تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید .
ماده 30 دبیرخانه شبکه:
محل دایمی دبیرخانه شبکه در تهران میباشد که اعضای شبکه در صورت نیاز میتوانند با تصویب شورای مرکزی ، محل دبیرخانه را به استان و شهرستان دیگری منتقل نمایند.
 - کلیه امور اجرایی و جاری شبکه توسط دبیرخانه برنامه ریزی و اجرا میشود.
- کلیه ارتباط های اعضای شبکه با سایر نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی تحت نام شبکه با هماهنگی و اطلاع دبیرخانه انجام میشود.
ماده 31 منابع مالی:
 - حق عضویت اعضاء شورای مرکزی و سازمانهای عضو.
- کمکهای نقدی سازمانهای دولتی و سازمانهای غیردولتی. -
- اجرای پروژه های تعریف شده بر اساس اهداف اساسنامه. -
- منابع تامین اعتبار شبکه از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت و وقف و از درآمد سایر فعالیتها، پروژه ها و طرحهای اجرایی و ... و سایر کمکها و تسهیلاتی که برای تامین منابع مالی شبکه تخصیص داده می شود، تامین میگردد.
تبصره : سال مالی شبکه از فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تارخ تاسیس شبکه است.
ماده 32
در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مطابق آیین نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و مقررات قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه کشور عمل و رفتار خواهد شد
ماده 33 انحلال شبکه:
شبکه میتواند با تصمیم شورای مرکزی و با رای سه چهارم اعضای پیوسته اعلام انحلال نماید. در صورت انحلال شبکه مجمع عمومی فوق العاده هیات یا مدیر تصفیه ای را پس از هماهنگی با وزارت کشور انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از ادای دیون وصول مطالبات نسبت به واگذاری اموال و املاک به صورت مساوی به موسسات عضو این شبکه که دارای پروانه فعالیت مورد تائید وزارت کشور میباشد، با نظارت آن وزارتخانه اقدام نمایند.
تبصره 1 : در مواردی که انحلال و یا تعطیل دائم موسسات غیردولتی مطرح است وزارت کشور در ارتباط با بدهی و تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی هیچگونه مسئولیت نخواهند داشت.
تبصره 2 : در صورت لغو اعتبار یا ابطال پروانه تاسیس شبکه در کمسیون عالی و یا توسط مراجع ذیصلاح، هیات مدیره موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ لغو اعتبار یا ابطال نسبت به تشکیل مجمع و انتخاب و معرفی هیات مدیره یا مدیر تصفیه و طی مراحل انحلال اقدام نماید.
ماده 34
این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 34 ماده و 32 تبصره به تصویب و امضاء هیات موسس رسید.