استقبال گرم مهندس اوحدی از اعضای شبکه ملی ایثارگران

اولین جلسه اعضای شبکه ملی ایثارگران با معاون رئیس جمهور و رییس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران صبح امروز یکم تیرماه 99 برگزار شد.

در این جلسه ابتدا اعضای شبکه ملی ایثارگران مسائل و دغدغه های ایثارگران را مطرح و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مطالب مطرح‌ شده توسط اعضای شبکه را کارشناسی، درست و ناشی از دلسوزی دانست و گفت :
 تشکل‌های شاهد و  ایثارگر سرمایه‌های عظیم و پشتیبان‌ بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند و یکی از برنامه های پیش رو  برگزاری جلسات مستمر با اعضای شبکه ملی ایثارگران خواهد بود...

تعامل سازنده با شبکه ملی ایثارگران
در دستور کار رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران

 در این دیدار هر یک از اعضای شبکه دغدغه ها و مشکلات جامعه ایثارگری را به طور جداگانه در سه حوزه مسائل فرهنگی، درمان و معیشت عنوان کردند و خواستار تغییرات اساسی در روشهای موجود در اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران در جهت خدمت رسانی شدند.

♦️تکریم خانواده معظم شهد و ایثارگران، شفاف سازی در فعالیت های اقتصادی بنیاد و رسیدگی به مباحث درمان و معیشت خانواده بزرگ ایثارگران بویژه جانبازان زیر ۲۵درصد، رزمندگان و خانواده های معسر جامعه هدف از اهم مطالب عنوان شده با رئیس جدید بنیاد بود.

در ادامه مهندس اوحدی فرصت خدمت به ایثارگران را نعمتی الهی توصیف کردند که میتواند انسان را به بهشت راهنمایی کند و کفران آن دوزخ الهی را در پی خواهد داشت.
 ایشان انجمن های شاهد و ایثارگر را سرمایه بزرگ بنیاد شهید عنوان کردند که باید در راه پیشرفت اهداف عالی از آنها کمک گرفت و دستور کار خود را تعامل سازنده با این انجمن ها عنوان نمودند.

معاون رئیس جمهور با بیان چگونگی انتصاب خود به ریاست بنیاد گفتند:
 در جلسه معارفه نیز عنوان کردم که برای مطالبه حقوق قانونی ایثارگران این مسئولیت را پذیرفتم و قطعا این راه را با قوت پیگیری خواهم نمود.

 ایشان با اشاره به جایگاه نهادی بنیاد عنوان نمودند: حتما تغییر روش در اداره بنیاد صورت خواهد پذیرفت و نگاه من نگاه خدمتگذاری است نه ریاستی.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان ضمن دعوت از شبکه ملی ایثارگران برای کمک به بهتر شدن خدمت رسانی در این نهاد، تاکید کردند که یکی از برنامه های پیش رو برگزاری جلسات مستمر با اعضای شبکه ملی ایثارگران خواهد بود.

یکم تیرماه99

فعلا رتبه بندی نشده