تشکیل کمیته تخصصی در ستاد کل نیرو های مسلح برای اجرای ماده 38

امروز یکم بهمن ماه 99طی جلسه ای در ستاد کل سپاه، دفتر سردار حسین صفری

(مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس هیات مدیره شبکه ملی ایثارگران) با حضور سردار شریفی (مسئول ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح)، یوسف مجتهد (مشاور در امور طرح و لوایح بنیاد شهید و معاون حقوقی شبکه ملی ایثارگران)، اکبر بهرامی(عضو شورای مرکزی شبکه ملی ایثارگران) و سرهنگ اکبری، غلامرضا قنبری، علیرضا آقامیرزایی و هادی جوان در خصوص اجرای دقیق قانون ماده 38 تشکیل و مقرر شد کمیته ای در ستاد کل نیروهای مسلح با حضور سردار صفری، سردار شریفی، یوسف مجتهد و مسئولین حقوق و دستمزد ستاد کل برای پیگیری مطالبات مرخص و پاداش پایان خدمت و همچنین سایر قوانین بجامانده ایثارگران تشکیل شود.

یکم بهم ماه99

رتبه فعلی: 2.4