تشکیل کمیته تخصصی در ستاد کل نیرو های مسلح

امروز یکم بهمن ماه 99طی جلسه ای در ستاد کل سپاه، دفتر سردار حسین صفری

(مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس هیات مدیره شبکه ملی ایثارگران) با حضور سردار شریفی (مسئول ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح)، یوسف مجتهد (مشاور در امور طرح و لوایح بنیاد شهید و معاون حقوقی شبکه ملی ایثارگران)، اکبر بهرامی(عضو شورای مرکزی شبکه ملی ایثارگران) و سرهنگ اکبری، غلامرضا قنبری، علیرضا آقامیرزایی و هادی جوان در خصوص اجرای دقیق قانون ماده 38 تشکیل و مقرر شد کمیته ای در ستاد کل نیروهای مسلح با حضور سردار صفری، سردار شریفی، یوسف مجتهد و مسئولین حقوق و دستمزد ستاد کل برای پیگیری مطالبات مرخص و پاداش پایان خدمت و همچنین سایر قوانین بجامانده ایثارگران تشکیل شود.

یکم بهم ماه99

رتبه فعلی: 2