افزایش ۵۷ درصدی حق پرستاری، تجهیزات پزشکی و خودروی ایثارگران از موضوعات مهم در حال پیگیری شبکه ملی ایثارگران

دکتر حسن ابوطالبی رئیس هیات مدیره شبکه ملی ایثارگران گزارشی از موضوعات در حال پیگیری شبکه ارائه کردند:


در آخرین دیداری که با ریاست بنیاد شهید در تاریخ ۱ / ۳ /۱۴۰۱ داشتیم مسائل مورد دغدغه ایثارگران مطرح و ایشان دو موضوع ۵۷ درصد افزایش حق پرستاری و خودرو را به معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ارجاع دادند.
متعاقب آن، روز چهارشنبه ۱۵ / ۴ / ۱۴۰۱ طی جلسه ای که با معاونین توسعه مدیریت و بهداشت و درمان و چند تن از مدیران کل بنیاد داشتیم مقرر شد:
بودجه لازم برای تهیه تجهیزات پزشکی جانبازان به بنیاد استانها تخصیص یابد.
در مورد خودرو مقرر شد موضوع از معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد تا حصول نتیجه پیگیری شود.
در مورد افزایش ۵۷ درصدی حق پرستاری با توجه به مکاتبات صورت گرفته از سوی بنیاد با سازمان برنامه و بودجه و عدم پاسخ آن سازمان مقرر شد، در صورتی که در تا پایان ماه جاری اقدامی صورت نگیرد، اعضای شبکه ملی ایثارگران راساً  این موضوع و تخصیص سایر اعتبارات مصوب از جمله درمانی را از سازمان برنامه و بودجه پیگیری نمایند.

بیست و دوم تیرماه 1401

رتبه فعلی: 4.8