ایثارگران را نسبت به حق و حقوق خود آگاه کنید

 جوکار رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و اطلاع رسانی مجلس:


 من معتقدم در رابطه با قوانین و اینکه حقوق ایثارگران چه هست، بایستی بنیاد شهید و امور ایثارگران تلاش بیشتری داشته باشد. آموزش و اطلاع‌رسانی به ایثارگران نسبت‌ به حقوق خودشان و آنچه در قوانین برای جامعه ایثارگری در نظر گرفته‌ شده است، ضروری و امر بسیار مهمی است؛ چرا که بعضاً ایثارگران حتی از مصوبات اصلی و اساسی خود اطلاع چندانی ندارند.

 به نظر من این آموزش می‌تواند از طریق بنیاد شهید به‌نحو احسن صورت بگیرد و به‌ عنوان یکی از وظایف اصلی آن قلمداد شود؛ زیرا یک سری امتیازات که برای ایثارگران در قوانین لحاظ شده است جنبه معنوی و برخی از آنان جنبه مادی دارد و هر چند که مادی یا معنوی باشد، فرقی نمی‌کند، حق‌ و حقوقی است که برای جامعه ایثارگری در نظر گرفته شده‌ است. اما اینکه ایثارگران ما در جریان این قوانین قرار بگیرند و به حقوق خودشان آشنا شوند بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم هرچه زودتر تدابیر لازم از سوی بنیاد شهید در این چارچوب اتخاذ شود.

 بسیاری از مشکلاتی که برای مردم و جامعه ایثارگری به وجود می‌آید نشانی از بی‌اطلاعی از قانون و حق حقوق شهروندی است.

ششم مرداد1401

رتبه فعلی: 3.3