ایثارگران شکایت خود را به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کنند

حجت الاسلام حسن شجاعی نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:


▫️طی سالیان اخیر و به خصوص در این مجلس هم، قوانین خوبی برای ایثارگران به تصویب رسیده است، که طبیعتاً این قوانین باید اجرایی شود تا با اجرای آنها، ایثارگران از حق و حقوق خود بهره مند شوند.

 من از همین فرصت استفاده می‌کنم و به ایثارگران عزیز عرض می‌کنم که اگر احیاناً شکایتی از طرز کار دستگاهی داشتند یا در رویه اجرای قوانین مربوط به ایثارگران احساس کردند که قانونی به خوبی اجرا نمی‌شود و دستگاه‌های مجری در این مورد کوتاهی می‌کنند، شکایات خود را به کمیسیون اصل 90 ارسال کنند تا ما از طریق کمیسیون اصل 90 و با استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس، دستگاه‌ها را وادار کنیم تا به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

▫️دستگاه‌های اجرایی هم باید در زمینه اجرا و عمل به قانون، به وظایف محوله اقدام کنند. از طرف دیگر در بخش فرهنگی باید به نحوی فعالیت کنیم که قشر ایثارگر به طور واقعی تکریم شود.

هفتم خردادماه1400

رتبه فعلی: 1.7