بازنشستگی جانبازان و آزادگان سال آینده عملیاتی می‌شود

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید:
 براساس پیش بینی انجام شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای نخستین بار در سال آینده مساله مربوط به اشتغال و بازنشستگی جانبازان و آزادگان عملیاتی می شود.


کسانی که در دفاع مقدس به درجه جانبازی نائل و یا آزادگانی که به اسارت دشمن بحثی درآمدند و اکنون از نظر شرایط سنی و سنوات خدمتی، شرایط بازنشستگی دارند، با استفاده از ظرفیت قانونی موضوع بازنشستگی و مشکلات آنها حل خواهد شد.

 در ارتباط با گروه آسیب پذیر جامعه ایثارگران شامل دهک‌های یک تا پنج مقرر شده تا خدمات و تسهیلات بیشتری به آنها پرداخت شود و در این راستا موضوع‌های کمک معیشت و در اولویت قرار گرفتن ایثارگران آسیب‌پذیر در تامین مسکن و اشتغال مدنظر قرار گرفته است.

نوزدهم اسفندماه1400

رتبه فعلی: 3