اعتراض شبکه ملی ایثارگران به کسب رتبه برتر بنیاد شهید و امور ایثارگران در جشنواره شهید رجایی و درخواست پاسخ از متولیان امر

شبکه ملی ایثارگران بعنوان نماینده قانونی جامعه ایثارگری کشور از برگزار کننده گان جشنواره شهید رجایی می پرسد بر چه اساس بنیاد شهید و امور ایثارگران رتبه برتر این جشنواره را کسب کرده است؟ آن هم در شرایطی که جامعه هدف این دستگاه از عملکرد آن ناراضی هستند

.
آیا عملکرد یک دستگاه بجز خدمات رسانی به کسانی است که فلسفه وجودی اش بخاطر آنهاست؟
در شرایطی که ایثارگران و برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از تریبون های مختلف فریادشان شنیده می شود که مشکلاتی همچون بیمه، درمان، اشتغال و عدم اجرای قوانین مرتبط، ایثارگران را رنج میدهد و مدیران دستگاه متولی اصلی آنها یعنی بنیاد شهید وامور ایثارگران ناتوان از پیگیری و حل این مشکلاتند.
چطور می شود خود سوزی فرزند شهید بخاطر عدم توجه به مشکلات را در مقابل ساختمان بنیاد شهید استان قم نادیده گرفت.
آیا با این حساب این برداشت نمی شود که وقتی بنیاد شهید و امور ایثارگران که جامعه هدف آن بشدت از عملکردش ناراضی است برتر می شود حتما سایر دستگاه های کشور در مقایسه با این عملکرد وضعیت به مراتبط بدتری در خدمات رسانی به جامعه هدف خود دارند؟ و یا اینکه مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران گزارشات غلط به دولت می دهند که منجر به این امر شده است.
شبکه ملی ایثارگران که متشکل از انجمن های رسمی و کشوری قشرهای مختلف ایثارگران از جمله خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان است اعلام می دارد به هیچ عنوان از عملکرد مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران راضی نیست و حداقل انتظارش از مسئولین امر این است که با این نوع فرافکنی ها باعث آزردگی خاطر بیشتر جامعه ایثارگری کشور نشوند.

فعلا رتبه بندی نشده