تصویب استفساریه تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شرکتی

 علی بابایی‌کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس

:
 با اشاره به تصویب استفساریه‌ تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شرکتی که از سوی سازمان امور اداری، مورد ابهام قرار گرفته بود، اظهار داشت: این استفساریه در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح و به اتفاق آرا به تصویب رسید و با تصویب آن در کمیسیون بزودی برای تصویب نهایی به صحن علنی می‌رود.

 گفتنی است حذف قید زمان «پنج‌ساله» در قانون تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شرکتی، از جمله راهکارهای نمایندگان ایثارگر مجلس برای حل‌و‌فصل این مشکل جامعه‌ی ایثارگری است که در صورت تصویب آن، بسیاری از نیروهای ایثارگر شرکتی تبدیل وضعیت خواهند شد.

بیست و نهم دی ماه 99

رتبه فعلی: 1