تغییر در ترکیب اعضای شورای مرکزی شبکه ملی ایثارگران

دومین مجمع عمومی سالیانه شبکه ملی ایثارگران روز چهارشنبه 25 مرداد ماه 1401 با هماهنگی وزارت کشور و حضور اعضای مجمع متشکل از اعضای هیات مدیره انجمن های هشتگانه عضو شبکه ملی از ساعت 13 الی 18 در محل دهکده نشاط ولیعصر(عج) و با حضور اکثریت قاطع اعضا و دو نفر میهمان(آقایان یوسف مجتهد و برزگر محمدی) تشکیل شد.


 این جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز و سپس اعضای هیات رئیسه انتخاب شدند.

در ادامه کاندیداهای عضویت در شورای مرکزی نام نویسی و پس از رای گیری یازده عضو "غیر دائم" شورای مرکزی شبکه ملی ایثارگران بشرح زیر انتخاب شدند.

1- فرحروز فاتحی
2- محمدرضا بیات سرمدی
3- احمد مومنی راد
4- امیرهوشنگ غفران
5- ابوالفضل مالی
6- جواد استوار
7- حسین کشاورز
8- حجت علیخانی
9- سیدناصر میری
10- علیرضا مختاری
11- موسی گلمحمدی

گفتنی است براساس اساسنامه شبکه ملی ایثارگران اعضای شورای مرکزی شبکه 21 نفر هستند که ده نفر آن را "اعضای دائمی" بشرح زیر تشکیل می دهند:
1- حسین اسرافیلی
2- داود حیدری
3- حسن ابوطالبی
4- امیر عقیقی
5- منصور نم نم
6- اکبر بهرامی
7- حمید جعفری
8- ناصر قاسمی
9- فرخ سهراب
10- حسین اسماعیلی

در پایان جلسه مجمع عمومی مقرر شد دو رکن دیگر شبکه ملی ایثارگران یعنی اعضای هیات مدیره و بازرس نیز در اولین جلسه شورای مرکزی انتخاب شوند.

رتبه فعلی: 3