ديدار اعضاي شوراي ملي ايثارگران با رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور

اعضاي شوراي ملي ايثارگران با آقاي جمشيد انصاري ديدار كردند . در اين ديدار مشكلات جامعه ايثارگري در خصوص سهميه استخدامي ايثارگران ،‌ كميسيون ماده 16 ، اعاده به خدمت ،‌حقوق ايثارگران و مهمترين مسائل اداري و استخدامي با ايشان در ميان گذاشته شدو نقش موثر و اساسي ان سازمان در تحقق حقوق قانوني ايثارگران در دستگاههاي اجرايي متذكر گرديد . اعضاي شورا با تاكيد بر كوتاهي بنياد و ساير دستگاههاي اجرايي در پيگيري حقوق ايثارگران براي حل اين مشكلات پيشنهاداتي ارائه دادند. علاوه بر آن از ايشان خواسته شد تا در جلسات دولت مشكلات ايثارگران را مطرح و با رئيس جمهور در ميان بگذارند . ايشان اظهار داشت بر اين مشكلات به دليل سابقه حضور در بنياد و جبهه هاي دفاع مقدس اشراف داشته و با آن آشنا ست و بر كمك به حل آنها تاكيد كردند . پيگيري موارد جلسه همچنان در دستور كار اعضاي شوراي ملي ايثارگران تا حصول نتيجه قرار دارد.

فعلا رتبه بندی نشده

نظرات

هیچ نظری موجود نیست

نظر جدید

ضروری

ضروری (منتشر نشده)

دلخواه

ضروری