دیدار اعضای شبکه ملی ایثارگران با رئیس مجلس شورای اسلامی

به دنبال مکاتبه شبکه ملی ایثارگران با دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی و درخواست دیدار با جناب آقای دکتر قالیباف، روز گذشته دوم مهر ماه1401 این توفیق برای اعضای هیئت مدیره و ۴ نفر از همکاران شبکه حاصل شد.


در این دیدار که به مناسبت هفته دفاع مقدس تعدادی از جانبازان و ایثارگران از گروه‌های دیگر هم حضور داشتند، توسط اعضای شبکه ملی ایثارگران مسائل مربوطه به ایثارگران در قالب دو موضوع مستقل به صورت مکتوب و کلاسه شده تحویل دکتر قالیباف گردید و پیرامون آن ها گفتگو شد.
این دو موضوع شامل بخش های زیر بود:
بخش اول: مسائل مالی مربوط به بنیاد شهید و سابقه تحولات اقتصادی آن و قوانین بر زمین مانده حوزه ایثارگری
بخش دوم: مسائل مربوط به درمان، آموزش، اشتغال، معیشت، مسکن و خودرو ایثارگراندر ادامه این دیدار دکتر قالیباف ضمن بیانات مفصل، به چند نکته اشاره کردند، اول اینکه ما باید فرهنگ ایثار و دفاع مقدس را حفظ کنیم و باید میان جامعه ایثارگری وحدت وجود داشته باشد، دیگر اینکه ایثارگران در زمان جنگ هر کدام از یک صنف و جایگاهی خاص در جبهه حضور پیدا کرده بودند و آنچه آنها را با هم جمع کرده بود موضوع ایثار و حضور در جبهه ها بوده است.

 ایشان در ادامه اعلام داشتند امروز ایثارگران می توانند با حضور حداکثری در بنیاد اداره امور را به دست گرفته و الگویی برای اداره سازمانهای دولتی به نظام ارائه نمایند.
ریاست مجلس شورای اسلامی همچنین به تفاوت میان سازمانهایی که با حضور ایثارگران اداره می شود و سازمانهایی که حضور  ایثارگران در آنها کم رنگ است  اشاره و بیان داشتند هر جا که ایثارگران در اداره اموری دخیل باشند موفقیت های چشمگیرتر و بارزتر است.
دکتر قالیباف در ادامه اظهار داشتند مشکلات حوزه ایثارگری ناشی از عدم بودجه و کمبود بودجه نیست و گرچه ما کمبود بودجه داریم، لکن مشکلات حوزه ایثارگری بیشتر مدیریتی است تا اقتصادی
ایشان در ادامه  بیان داشتند مقاومت در برابر استکبار و جنایتکاران هزینه خود را دارد و به همین دلیل است که آمریکا و اسرائیل دست از کینه توزی با ما بر نمیدارد و کشورهایی هم که همسو با آنها هستند اگر بخواهند از چارچوب خارج شوند تحمل نخواهند کرد.
ایشان در پایان اظهار داشتند که در سنت الهی نتیجه مقاومت رشد و تعالی است.

در جمع بندی نهایی این جلسه با دستور ریاست مجلس شورای اسلامی مقرر شد کمیته ای متشکل از پنج نفر از اعضای شبکه ملی ایثارگران و یک نفر نماینده همکار و یک نفر از همکاران غیر نماینده ایشان، موضوعات مطروحه را بررسی و تا مرحله اصلاح و اجرا پیگیری نمایند.

هم چنین مقرر گردید، شبکه ملی ایثارگران نظرات خود را در مورد تدوین برنامه هفتم توسعه و نیز طرح اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به آقای دکتر قالیباف اعلام نماید.

شبکه ملی ایثارگران

 سوم مهر ۱۴۰۱

رتبه فعلی: 5