سمت اعضای هیات مدیره شبکه ملی ایثارگران تعیین شد

در پی انتخاب اعضای هیات مدیره شبکه ملی ایثارگران توسط شورای مرکزی این شبکه در دوره جدید، در اولین جلسه هیات مدیره که روز  چهارشنبه 27 مهرماه 1401 با دستور تعیین سمت اعضای هیات مدیره، تشکیل  شد، انتخاب های زیر برای یک دوره دو ساله صورت گرفت:


 ▫️جناب آقای دکتر حسن ابوطالبی: رئیس هیات مدیره

▫️جناب آقای حاج امیر عقیقی: نایب رئیس هیات مدیره

▫️جناب آقای دکتر داود حیدری: مدیر عامل

▫️جناب آقای دکتر حسین اسماعیلی: خزانه دار


📎انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی شبکه ملی ایثارگران

فعلا رتبه بندی نشده