شرایط جدید حکمت کارت: 24 میلیون تومان خرید اعتباری یا اقساطی در مدت 20 ماه

مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک و فناوری اتکا خبر داد:


 یکی از خدماتی که جدیداً به بنیاد شهید اضافه شده این است که  ایثارگران و خانواده شهدا از ابتدای اسفندماه می توانند در مدت 20 ماه تا سقف 24 میلیون تومان خرید انجام دهند .
 در خرید اعتباری هیچگونه سودی دریافت نمی شود، اما در خرید اقساطی نرخ کارمزد بانک مرکزی دریافت می شود.

چهارم اسفند1400

رتبه فعلی: 2.5