میزان افزایش حقوق ایثارگران در سال آینده

آنچه دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده رشد ۲۰ درصدی دریافتی ایثارگران است. در کل بین ۱۰ تا ۳۷ درصد حقوق والدین شهدا، مستمری، کمک معیشتی، حقوق جانبازان، حق پرستاری و هزینه درمان افزایش یافته است.


▫️بنیاد شهید و ستاد کل نیروهای مسلح مکلف‌اند به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نیستند، افراد تحت تکلف قانونی جانبازان متوفی، فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر، فاقد شغل و درآمد، که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در دهک‌های درآمدی 1 تا 7 قرار دارند با اولویت دهک‌های درآمدی پایین‌تر، ماهانه کمک معیشت به میزان حداکثر 60 میلیون ریال برای جانبازان 25 درصد و بالاتر و حداکثر 50 میلیون ریال برای جانبازان زیر 25 درصد و رزمندگان معسر پرداخت کند.

 ▫️حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی، کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان 20 درصد افزایش می‌یابد.

📌مستمری والدین شهدا معادل حداقل حکم حقوقی بازنشستگان خواهد بود.

رتبه فعلی: 2.8