پیامک های تحت عنوان صدور کارت درمان هوشمند جعلی است

هشدار به ایثارگران: پیامک های تحت عنوان صدور کارت درمان هوشمند جعلی است


 مدیرکل درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد:
 مجرمان سایبری با ارسال پیامک‌هایی تحت عنوان پرداخت هزینه برای صدور کارت درمان هوشمند، ایثارگران را به صفحات جعلی هدایت و از اطلاعات بانکی آنها سوءاستفاده می‌کنند.
  خدمات درمانی به ایثارگران با ارائه کارت ملی ارائه می‌شود و نیازی به صدور کارت درمان برای ایثارگران نیست و این پیامک‌ها به قصد سوءاستفاده و کلاه‌برداری ارسال می‌شود و ایثارگران نباید به آنها توجه کنند.

هفدهم آبان ماه1401

رتبه فعلی: 2